העמותה הראשונה בארץ המפעילה החל משנת 1987 קהילות טיפוליות ורשת הוסטלים הנותנים מענה לכ-170 איש אשר נזקקים לגמילה מסמים או אלכוהול.