פוליטיקה 2003

דיירי הקהילה בתכנית פוליטיקה בהנחיית דן מרגלית