כללי

ביום הגעתך לקהילה עליך להצטייד במסמכים הבאים: תעודת זהות. כרטיס מגנטי של קופת חולים.    תשלום דמי השתתפות לקהילה דמי ההשתתפות בגובה 1627  ₪ לחודש הראשון ישולמו במזומן על ידי המועמד /משפחתו […]